Университети в Германия


  accadis International School Bad Homburg
  • Brand and Luxury Goods Management (магистър)
  • Business Administration (foundation)
  • Business Communication Management (бакалавър)
  • Global Marketing Management (магистър)
  • Global Sports Management (магистър)
  • International Business - General Management (бакалавър)
  • International Business - Marketing and Event Management (бакалавър)
  • International Business - Tourism Management (бакалавър)
  • International Health Care Management (магистър)
  • International Management (магистър)
  • International Sports Management (бакалавър)
  • MBA Management and Leadership (MBA)
  • Media and Creative Industries Management (бакалавър)

  Bad Honnef - Bonn, International University of Applied Sciences
  • Aviation Management (бакалавър)
  • International Aviation Management (бакалавър, магистър)
  • International Events Management (бакалавър)
  • International Management (бакалавър, магистър)
  • International Management - Finance & Accounting (магистър)
  • International Management - Health Care (магистър)
  • International Management - Human Resources (магистър)
  • International Management - IT Management (магистър)
  • International Management for non-business graduates (магистър)
  • International Marketing Management (бакалавър, магистър)
  • MBA International Business (магистър)
  • Hospitality Management (бакалавър)
  • International Hospitality Management (бакалавър, магистър)
  • International Tourism Management (бакалавър)
  • Transport & Logistics Management (магистър)

  Държавни университети в Германия
  • Architecture (бакалавър, магистър)
  • Landscape and Gardens (бакалавър, магистър)
  • Archaelogy (бакалавър, магистър)
  • Automotive Engineering (бакалавър)
  • Biomedical Engineering (бакалавър, магистър)
  • Business Engineering (бакалавър, магистър)
  • Civil Engineering (бакалавър, магистър)
  • Electrical Engineering (бакалавър, магистър)
  • Mechanical Engineering (бакалавър, магистър)
  • Mechatronics (бакалавър, магистър)
  • Accounting and Finance (бакалавър, магистър)
  • Business (бакалавър, магистър)
  • Business Administration (бакалавър, магистър)
  • Business International (бакалавър, магистър)
  • Economics (бакалавър, магистър)
  • European Studies (бакалавър, магистър)
  • Finance (бакалавър, магистър)
  • Human Resource Management (магистър)
  • International Business Administration (бакалавър, магистър)
  • Internationale Betriebswirtschaft - German taught programm (BW) (бакалавър, магистър)
  • Management (бакалавър, магистър)
  • Marketing (бакалавър, магистър)
  • Chemistry (бакалавър, магистър)
  • Business Informatics (бакалавър, магистър)
  • Computer Engineering (бакалавър, магистър)
  • Computer Science (бакалавър, магистър)
  • Information Technology (бакалавър, магистър)
  • Software Engineering (бакалавър, магистър)
  • Communication Studies (бакалавър, магистър)
  • Journalism (бакалавър, магистър)
  • Media Studies (бакалавър, магистър)
  • Multimedia Design and Communication (бакалавър, магистър)
  • Visual Communication (бакалавър, магистър)
  • Graphic Design (бакалавър, магистър)
  • Interior Design (бакалавър, магистър)
  • Stomatology (бакалавър, магистър)
  • Ecology (бакалавър, магистър)
  • Environmental Management (бакалавър, магистър)
  • Renewable Energy (бакалавър, магистър)
  • Geography (бакалавър, магистър)
  • Geoinformatics (бакалавър, магистър)
  • Geology (бакалавър, магистър)
  • Art History (бакалавър, магистър)
  • History (General) (бакалавър, магистър)
  • Hotel and Hospitality Management (бакалавър, магистър)
  • Leisure Management (бакалавър, магистър)
  • Tourism (бакалавър, магистър)
  • European Studies (бакалавър, магистър)
  • Politics (бакалавър, магистър)
  • Law (бакалавър, магистър)
  • Logistics (бакалавър, магистър)
  • Mathematics (бакалавър, магистър)
  • Biomedical Science (бакалавър, магистър)
  • Biotechnology (бакалавър, магистър)
  • Dietetics (бакалавър, магистър)
  • Health Sciences (бакалавър, магистър)
  • Health Studies (бакалавър, магистър)
  • Medical Biotechnology (бакалавър, магистър)
  • Medicine (бакалавър, магистър)
  • Molecular Medicine (бакалавър, магистър)
  • Pharmacy (бакалавър, магистър)
  • Veterinary Medicine (бакалавър, магистър)
  • Pharmacy (бакалавър, магистър)
  • Nanotechnology (бакалавър, магистър)
  • Physics (бакалавър, магистър)
  • Philosophy (бакалавър, магистър)
  • Theologoy (бакалавър, магистър)
  • Psychology (бакалавър, магистър)
  • Social Sciences (бакалавър, магистър)
  • Biology (бакалавър, магистър)

  Защо да избера следване в Германия или Австрия?

  Кандидатстване в държавни и частни университети