Защо да избера следване в Германия или Австрия?, Германия

Обща информация

Ето няколко причини:

1. Университетите предлагат разнообразие от специалности, вкл. програми за нови специалности, които не се преподават в България, но са перспективни и търсени по света.

2. След завършена бакалавърска степен, имате възможност да се преместите в друг университет или държава за магистърска/ докторска степен.

3. Университетите предлагат обучение както на немски, така и на английски език. Много от програмите са създадени специално за чуждестранни студенти.

4. Бакалавърска или магистърска степен в Германия и Австрия може да се придобие както в „класическите“ университети, така и в техническите ВУЗ-ове и в университетите за приложни науки. В „класическите“ университети всеки студент сам съставя плана на обучението си и има свободата да избира кои предмети в кой семестър да учи.

5. Инфраструктурата и условията на обучение в Германия и Австрия са на високо ниво, а преподавателите са специалисти, често практикуващи професията си извън рамките на академичната общност.

6. В държавните университети в Германия студентите в бакалавърски програми вече не плащат семестриални такси, а само административни такси от порядъка на 42-370 евро на семестър.

7. Таксите за магистърски програми в държавните университети в Германия и Австрия са много ниски – от 42 евро до 870 евро (вкл. административните такси).

8. Студентите имат право да работят легално определен брой часове в годината и така да покриват основните си разходи.

9. Германия е една от страните с най-голям процент чуждестранни студенти, а университетите поддържат партньорски отношения със значителен брой ВУЗ-ове по света.

10. В много градове съществуват български студентски общности, които съдействат на новодошлите с полезна информация, обяви за работа, организиране на различни прояви.

11. В Германия съществуват редица фондации и частни организации, които обявяват конкурси и отпускат стипендии за талантливи студенти.

12. Наемането на чужденци на постоянна работа след успешно завършено висше образование е практика, поощрявана от правителството на Федерална република Германия.