Поискай безплатна консултация
Датската образователна система се отличава с новаторски стил на преподаване в университетите и професионалните
академии. Обучението се провежда в групи, в неформална среда, което допълнително развива аналитичното мислене и уменията за работа в екип. Като студент в Дания от вас ще се очаква непрекъснато да прилагате наученото, за да разрешавате конкретни проблеми от практиката.

Повечето университети и професионални академии в Дания предлагат програми на английски език. За да кандидатствате в Дания ви е необходима диплома за средно или висше образование, както и сертификат за владеене на английски език (TOEFL, IELTS или Cambridge). Някои учебни институции са склонни да заменят изискването за езиков сертификат с
проверка на комуникативните умения по английски език в лично интервю с кандидата, след полагане на писмен тест в офиса на ЕДЛАНТА.

В Дания, в зависимост от учебната институция (университет или професионална академия), може да получите бакалавърска степен по два начина. Ако сте избрали професионална
академия, е необходимо първо да запишете AP degree програма със срок на обучение 2 години. След втората година, при успешно завършване на AP програмата, можете да започнете
т.нар. Top-up програма (която трае година и половина или две) или да приключите с обучението си и да постъпите на работа. Завършвайки успешно Top-up програмата, получавате
бакалавърска степен. Ако обаче сте избрали да кандидатствате в университет, продължителността на обучението за получаване на
бакалавърска степен е минимум 3 години (без прекъсване) и още 2 години за магистратура.

Висшето образование в Дания се финансира от държавата и студентите от страните от Европейския съюз не заплащат семестриални такси. От тази година датската държава отпуска
стипендия (SU) на студентите от ЕС, които работят най-малко 10 часа на седмица. Дания е една от държавите в Европа с висок жизнен стандарт. Около €800 е средномесечната издръжка на студент в Дания. Освен това, при пристигането си в Дания трябва да се предвиди по-голяма сума за уреждане на настаняването си (на повечето места се изисква плащане на депозит в размер на 3 месечни наема), както и да посрещнат останалите разходи, свързани с обучението (напр. закупуване на учебници и т.н.).
Въпреки че няма ограничения за работа, през учебната година не е препоръчително да се работи повече от 20 ч. седмично. Средното заплащане е между €12 и €20 на час. Шансовете за намиране на почасова работа са по-добри през ваканциите и с минимални познания по датски език. Чуждестранните студенти в Дания могат да изучават датски език безплатно или срещу минимално заплщане към езикови центрове, работещи на територията на всяка община.

Срокът за подаване на документи за кандидатстване в бакалавърски и магистърски програми е 15 март. Някои
академии и университети приемат документи и след този срок, но в този случай шансовете да бъдете приети в желаната от вас програма значително намаляват.