Новини


12.10.2011


В рамките на проект „Европейско Образование” консултантска агенция ЕДЛАНТА ще даде две еднократни стипендии за учебната 2012/13 година:

.: стипендия за бакалавърска програма: 1000 евро
.: стипендия за магистърска програма: 1000 евро

Условия за кандидатстване:
- Да сте кандидатствали за университет в чужбина чрез ЕДЛАНТА
- Да сте приет в бакалавърска или магистърска програма и да започнете обучението си през есента на 2012 г.
- Да напишете есе на тема „Планирай бъдещето си” (не повече от 2 печатни страници или 1000 думи)
- Да ни изпратите есето си до 31 Май 2012 на university@edlanta.com

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в началото на август 2012 г. по време на традиционната среща на всички новоприети студенти, кандидатствали с ЕДЛАНТА, със студенти, които вече учат в чужбина. Информация за спечелилите стипендиите ще бъде обявена на www.edlanta.com