Новини


14.07.2011


В Bournemouth University знаят колко важен е практическия опит, наред с теорията от часовете в университета. Затова голяма част от студентите в магистърски програми могат да избират между 30 и 40-седмичен стаж в избрана от тях област, близка до специалността им.

Стажовете обикновено са заплатени и кандидатстването за тях става със съдействието на експерти от BU. След успешно завършване, те често водят след себе си и предложения за работа.

Ето списък с програмите, в които е включен стаж:

Училището по Туризъм (30-седмични стажове):

* MSc Tourism & Hospitality Management
* MSc Tourism Management
* MSc Tourism Management & Marketing
* MSc Tourism Management & Planning
* MSc Events Management
* MSc Retail Management

Повече информация може да намерите тук- www.bournemouth.ac.uk/pg-tourism

Училището по дизайн, инженерни и компютърни науки (40-седмичен стаж):

* MSc Advanced Computing
* MSc Information Technology
* MSc Smart Systems & Technology
* MSc Wireless & Mobile Networks
* MSc Engineering Design Innovation
* MSc Engineering Project Management
* MA Product Design Management
* MSc Sustainable Product Design

Повече информация може да откриете тук- www.bournemouth.ac.uk/pg-dec