Новини


19.05.2011


От септември 2011 London Metropolitan University, в сътрудничество с шведския университет Linnæus University, предлага магистърска програма по International Sustainable Tourism Management.

Студентите прекарват един семестър в централен Лондон и един в по-спокойната атмосфера на Kalmar, Швеция.

Основни предмети:

Семестър 1:

* Principles of Tourism Management
* Theory and Practice in Tourism and Development
* Research Methods in Tourism

Семестър 2:

* Climate Change and Tourism
* Managing and Marketing Sustainable Tourism Destinations
* Contemporary Issues in Sustainable tourism

Избираем модул:

* Sustainable events management.