Новини


01.04.2011


University of Tartu е сред най-добрите и най-големите университети в Естония! Основан през 1632 днес в университета се обучават над 16 хиляди студенти.

За следващата академична година университетът е предвидил стартирането на три нови програми:

- Design and Development of Virtual Environments

- Nuclear Energetics and Nuclear Safety (joint master)

- Sound Engineering Arts (joint master)

Освен тях, желаещите да учат в страната, която често нарират „Силиконовата долина на Балтийско море” и родина на Skype , са:

Business Administration (бакалавър): три годишна програма; изцяло на английски език.

Магистърски програми:

- Applied Measurement Science

- Baltic Sea Region Studies

- Financial and Actuarial Mathematics (едногодишна програма)

- European Union - Russian Studies

- Semiotics

- Wellness and Spa Service Design and Management

Joint Master Programmes Coordinated by the University of Tartu:

Software Engineering

Крайният срок за кандидатстване е 1 юни! Резултати от изпитите по английски език могат да се изпращат и по-късно.