Новини


30.03.2011


London Metropolitan University не спира да ни изненадва с все по-голям и по-интересен избор от програми. Една от тях, със старт още този септември, е магистратурата по Sustainable Business, Energy and Finance. Защо да изберете именно нея? Университета е избрал да представи колко важно е в днескашната бизнес среда да се вземат предвид природата, технологиите, регулациите и икономическите аспекти от всички тях, в три уравнения:

Nature + technology + regulation = prosperity
Nature + technology - regulation = plunder
Nature + regulation - technology = hunger


Живеем във време, в което интереса към промените в климата, на които ставаме свидетели през последните години, и предизвикателствата, които те поставят към устойчивото развитие на света, са сред главните бизнес фактори при планиране.

Целта на програмата е да подготви студентите затова как да се справят с промените към настоящия момент и техните следствия в света на бизнеса, така както и да ги запознае с това кои биха били промените в близкото бъдеще, на които ще станем свидетели и как да реагираме на тях, така че да запазим позициите си на пазара. При успешно завършване на програмата от студентите се очаква да могат да влияят върху стратегическите цели на компанията или организацията , в която работят, с оглед осигуряването на устойчивото и развитие.

Магистърската програма по Sustainable Business, Energy and Finance е разработена в сътрудничество с Центъра по международен бизнес и устойчиво развитие (Centre for International Business and Sustainability- CIBS) и се състои от седем модула, които съчетават теория с практика.

Основни модули:

* Sustainable Development
* Quantitative Research Methods
* Resource Economics
* Global Environmental Governance
* Energy Scenarios for Business Planning
* Computational Finance for Energy
* Dissertation

Възможни пътища за кариерна реализация след завършване на програмата:


- Business Analysis
- Business Planning
- Business Strategy
- Energy Economics
- Environmental Economics
- Energy Trading
- Market Research
- Modeling energy prices
- Quantitative Analytics
- Risk Management

Научете повече за програмата тук.