Новини


24.01.2011
Agricultural

Програмата по Agricultural § Environmental Management е продължение на AP програмата по Environmental Management в бизнес академията с продължителност от 18 месеца.

Студентите, избрали тази програма, ще имат възможност да затвърдяват знанията си по въпросите на околната среда и да подобряват уменията си да планират, развиват и обсъждат различни аспекти от тази област. Биология, химия, икономика или право са възможностите за специализация като част от програмата. Също така студентите разширяват уменията си да се справят със задачи от мениджмънта, консултирането и администрацията на една компания или организация в областта на околната среда.