Новини


20.01.2011


Института по бизнес и технологии към Aarhus University е известен като образователната институцията с най-предприемачески и иновативно ориентирани учебни програми.

Най-голямото предимство на AU- IBT е заложения подход при изучаване на коя да е програма в института теоретичните знания да се преплитат с примери от практиката, а често и да вървят успоредно с трупане на реален опит.

Към момента в AU-IBT може да изучавате 4 бакалвърски и 2 магистърски програми на английски език.

- BA in International Communication and Multimedia
- BSc in Global Management and Manufacturing
- BSc in Electronic Design Engeneering
- BA in International Management
- MSc in Marketing and Business Innovation
- MSc in Engineering (Technology Based Business Development).

Срокът за кандидатстване в 15 март за бакалавърските програми и 1 април за магистратурите. В офисите на ЕДЛАНТА може да научите повече за образованието в Дания и да подадете своите документи за прием.