Новини


06.10.2010
Roehampton University Business School

Престижното училище по мениджмънт Whitman School ще си сътрудничи с Roehampton Business School в два от магистърските предмети към програмата по международен мениджмънт. Новата система за онлайн обучение ще стартира през академичната 2011-2012 г.

Двете училища ще организират съвместно и годишна конференция, посветена на развиващи се глобални компании и ще създаде фонд за изследвания в областта на икономиката, бизнеса и мениджмънта.