Новини


30.03.2017
BREXIT и отражението му върху студентите от ЕС

На 29-ти март 2017 година министър-председателят на Великобритания задейства член 50 от Лисабонския договор. С това се обозначи официалното започване на 2-годишния период на преговори за определяне на условията за излизането на Великобритания от Европейския съюз.


През това време Обединеното кралство ще остане част от Европейския съюз и няма да има непосредствени промени за студентите от ЕС, учещи в момента във Великобритания. Все пак, задействането на член 50 повдига въпроси за бъдещите кандидат-студенти.


ЕДЛАНТА има уверението на своите партньори, че независимо от това какво следва, те ще продължават да приемат студенти от цял свят и ще бъдат верни на принципите си за социална справедливост и приобщаване. Каквито и промени да настъпят в бъдеще, ние сме уверени, че добрите отношения между Обединеното кралство и Европейския съюз ще продължат.

Често задавани въпроси

Колко ще плащат европейските студенти за обучение през 2018/2019?
Сега студентите от ЕС плащат точно толкова, колкото и студентите от Великобритания. Това положение ще се запази и за студентите, започващи обучението си през 2017 и е гарантирано, че таксите за обучение ще останат непроменени за целия период на 3 или 4-годишното им обучение. Британското правителство все още не е уточнило каква ще бъде ситуацията за студентите, започващи следването си през 2018 и след това.

Ще бъдат ли повлияни заемите за студентите от ЕС?
Студентите, започващи обучението си през 2017, ще могат да получават студентски заеми за срок от 4 години. Правителството не е изяснило все още положението за след 2018-та година.
Ще има ли стипендии на разположението на европейските студенти?
Голяма част от университетите в Англия и Уелс ще продължат да дават стипендии на студентите от Великобритания, страните от Европейския съюз и извън него.

Ще е необходима ли виза за студентите от ЕС, след като Обединеното кралство напусне ЕС?
Към момента студентите от ЕС нямат нужда от визи, за да учат в Обединеното кралство. Все още не е ясно какво ще бъде положението относно визите след като Великобритания напусне ЕС.

Ще могат ли гражданите на ЕС да работят във Великобритания след завършването си?
Към настоящия момент гражданите на ЕС могат да работят във Великобритания без ограничения, както по време на обучението си, така и след завършването си. Всякакви промени на тези обстоятелства ще зависят от преговорите между Обединеното кралство и ЕС.