Новини


15.03.2016
Запиши се в университет в чужбина с ЕДЛАНТА. Възползвай се от специалната лятна промоция.

ЕДЛАНТА предлага на всички кандидати за бакалавърски и магистърски прорами в чужбина за учебната 2017/18 специална лятна промоция.

При кандидатстване в партниращи университети:
- безплатен пакет от консултантски услги
- 10% отстъпка от услугата "Кариерно ориентиране"
- безплатна ISIC карта

При кандидатстване в непартниращи университети:
- 25% отстъпка от цената на избрания пакет консултантски услуги
(15% отстъпка за университети в Германия и Австрия)
- 10% отстъпка от услугата "Кариерно ориентиране"
- безплатна ISIC карта

Промоционалните условия са валидни при записване до 1 септември 2016 г.
.