Новини


18.02.2015


Остава по-малко от месец до крайния срок (15 март) за кандидатстване в университети в Дания.

Подробна информация за партньорските университети на ЕДЛАНТА и специалностите, които те предлагат можете да намерите на сайта ни.