Новини


26.01.2015


Правителството на Уелс съобщи, че няма да се увеличават таксите за обучение за студенти от Европейския съюз за учебната 2015/2016. Това означава, че студенти, които живеят в Уелс или ЕС ще получат правителствена субсидия на стойност до £5,190 за покриване на таксата за обучение в университети в Уелс. За оставащата сума от £3,810 студентите ще могат да кандидатстват за правителствен заем.