Новини


08.01.2015


2015 г. започва с добра новина за студентите и работещите в Германия. От 1 януари във Федералната Република влезе в сила законът за минималното брутно заплащане на труда – 8.50 евро на час. Според новия закон всички, които финансират следването си с почасова работа, не трябва да се съгласяват с по-ниска работна ставка от гласуваната.

В калкулацията на минималното заплащане не може да се включват добавки за положен труд в почивните дни, официалните празници, както и добавки за транспортни разходи или бакшиши.

Ситуацията при заплащане на стаж (Praktika) е по-различна. Принципно стажантите имат право на минималното възнаграждение за труда си, но има и изключения. Едно от тях се отнася до задължителния стаж, който според правилника на ВУЗ-а трябва да се положи в рамките на програмата на следване, в която сте записани за студенти.

Нормата за минимално възнаграждение не важи при доброволен стаж с продължителност до 3 месеца, който служи за професионално ориентиране или се полага след следване. В случаите, когато периодът на стажа надхвърля 3 месеца, положения труд трябва да се заплаща с минимум 8,50 евро на час още от първия ден на стажа.

Източник: www.studienwahl.de
https://www.facebook.com/groups/308114949348772/