Новини


09.10.2014
London Metropolitan University

Според проучването, 100% от завършилите в London Metropolitan Univerity специалност Маркетинг и 90% от специалностите Фармакология, Дигитални медии и Политика, са напълно удовлетворени от обучението в университета. Проучването се провежда всяка година сред абсолвентите и дава възможност на университетите да получат обратна връзка за качеството на обучението, което предлагат.