Новини


19.09.2014


Посетете изложение Европейско образование 2014 и разговаряйте лично с представителите на Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).

Онлайн регистрация на
http://www.evropeiskoobrazovanie.com