Новини


26.03.2014


На 27.03.2014 г. (четвъртък) от 15 ч. ще се проведе среща с представител на британския университет Birmingham City University (част от който е Birmingham Institute of Art & Design) в офиса на ЕДЛАНТА.

Г-н Gabriel Seballos ще представи програмите на британския университет и ще отговори на въпроси във връзка с изискванията за портфолио, условията и сроковете за кандидатстване и други.

Поради ограничения брой места, моля потвърдете присъствието си на тел. 02 986 4001 - Олга Христова

Адрес: ЕДЛАНТА, бул. Васил Левски 3, гр. София