Новини


04.03.2014


Ако вече сте избрали да кандидатствате в университети или академии в Дания, не забравяйте, че крайният срок за подаване на документите е 15 март.

Вероятно знаете, че висшето образование в Дания е безплатно. Кои са другите фактори, които правят страната привлекателна учебна дестинация – прочетете на http://www.universities4you.com/index.php?page=university_info&university=176

Компетентните консултанти на ЕДЛАНТА с удоволствие ще ви насочат към подходяща специалност и университет. С нас можете да канидатствате БЕЗПЛАТНО в следните университети:

Aalborg University
Aarhus University, School of Business and Social Sciences
Business Academy Aarhus
Copenhagen Business Academy
International Business Academy, Kolding
TEKO Design + Business
University College of Northern Denmark
VIA University College, Horsens
Zealand Institute of Business and Technology

Документите, които ще са ви необходими за кандидатстване за бакалавърски програми, са:

- Академична справка от училище (официален превод на английски език)
- Копие от сертификат по английски език (IELTS, TOEFL или CAE/CPE)
- Мотивационно есе
- Препоръка от преподавател

Консултантите на ЕДЛАНТА с готовност ще ви помогнат да направите своя информиран избор и да кандидатствате успешно в бакалавърски или магистърски програми в чужбина.