Новини


30.12.2013


Все още не е късно да подадете документи в офисите на ЕДЛАНТА до 4 февруари.

VIA University College, Horsens предлага 3 бакалавърски програми на английски език със старт през февруари 2014:

- Bachelor in Information and Communication - Technology (ICT) Engineering
- Bachelor in Architectural Technology and Construction Management
- Bachelor in Civil Engineering

Условието за прием в програмите е да имате диплома за средно образование (препоръчително с математически или природо-математически профил) и да владеете английски език (проверява се с изпит на VIA University College в офисите на ЕДЛАНТА).

Допълнителна информация можете да получите от консултантите на ЕДЛАНТА по email на university@edlanta.com