Новини


24.09.2013
Universität Rostock (

Университет Рощок е най-старият и реномиран ВУЗ в североизточна Германия. Интересен факт е, че академичната дейност в университета започва 73 години преди Колумб да открие Америка. Днес в Рощок се изучават бизнес, хуманитани и инженерни науки, право, медицина, естествени науки и теология и се развива успешна международна изследователска дейност в сътрудничество с частния бизнес.
Университетът привлича субсидии от държавни и частни организации, като от 2007 г. до днес финансирането на университета възлиза на над 53 милиона евро.

Университетът акцентира върху промотирането на млади изследователи, които работят по разнообразни регионални, национални и международни проекти в сътрудничество с институт Fraunhofer, институт Max-Planck, институтите Leibnitz и други.

Регистрирай се онлайн сега: http://www.evropeiskoobrazovanie.com/index.php?page=registrirai-se