Новини


22.07.2013


Според последното социологическо проучване сред студентите в Германия приблизително 2,5 милиона души са се записали за студенти във ВУЗ през зимния семестър 2012/13 г. Това е най-големият випуск досега.

Най-предпочитани са инженерните науки, които са избрани от 22% от студентите. С много малка разлика ги следват специалностите от групата на юридическите и икономическите науки (21%), следвани от математиката и природните науки (20%).

По данни на студентите (около 15 000 души), участвали в социологическото проучване, същите отделят средно по 35 часа на седмица за следването си, като 18 часа от тях - за учебни занятия, а 17 часа - за самоподготовка. Студентите, които работят паралелно със следването си, учат само 33 часа, а тези без допълнителна работа - по 39 часа на седмица.

По отношение на доходите: според социологическото проучване студентите разполагат приблизително с 864 € на месец. 87% от запитаните дават информация, че получават от родителите си средно по 476 € на месец. Почти всеки трети германски студент се възползва от стипендия. Почти две трети от следващите в Германия работят по време на следването си, като получават средно месечно възнаграждение от 323 €.

Източник : www.studienwahl.de