Новини


16.07.2013


Приливът на студенти към висшите училища в Германия продължава да се увеличава. Затова по време на съвместната научна конференция на Федерацията и провинциите се стигна до общото решение до 2015 г. да бъдат предоставени 2,2 млрд. евро за отпускане на допълнителни студентски места в рамките на „Пакта за висшите училища“. В допълнение една от целите на решението е обучението на учителите да бъде подобрено.

Допълнителните средства са необходими, тъй като в последните години все повече млади хора решават да следват. Това развитие беше прогнозирано при изготвянето на „Пакта за висшите училища до 2020 г.“. През първата фаза на Пакта от 2007 г. до 2010 г. е имало 180 000 първокурсника вместо очакваните 90 000. За втората фаза от 2011 г. до 2015 г. се предвиждат допълнителни 630 000 първокурсника. Прогнозирана беше цифрата от 270 000 студенти.

Федералният министър на образованието и министър-президентите на провинциите дадоха зелена светлина също за „Офанзивата за качествено обучение на учители“. По този начин обучението на учителите трябва да стане по-добро и най-вече по-близо до практиката. С тази инициатива се насърчават иновативни разработки в обучението на учителите, така че те да бъдат възможно най-добре подготвени за своята задача.

Източник: www.studienwahl.de