Новини


22.05.2013
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf заема първа позиция в ранкинг-листата по специалности Право, Икономика, Комуникации и журналистика, Медийни науки, Романистика, Политически науки и Социология (социални науки).

По критерий „Организацията за следване“ университетът винаги се оценява като водещ. Освен това анкетата проведена с преподаватели и студенти на университета показва отлични резултати по критерия „Условия за следване“ в специалностите Бизнес мениджмънт, Медийни науки, Политически науки и Социология (социални науки), Комуникации и журналистика.

Специалности Право и Романистика са получили отлични оценки по критерия „Достъпност на преподавателите за консултации и научно ръководство“.

Източник: www.studienwahl.de