Новини


08.05.2013
Hanze University Groningen

От септември 2013 Academy Minerva към Hanze University Groningen обявява прием за бакалаври с английски език. Програмите BA Design и BA Fine Arts са пълни 4-годишни програми на английски език. Кандидатите изпращат предварително портфолио и полагат приемен изпит. Повече за академия Минерва и програмите на обучение можете да намерите на следния адрес: http://www.hanze.nl/home/International/Schools/Academy+Minerva