Новини


21.02.2013


За учебната 2013/2014, University of Bournemouth отпуска 5 вида стипендии, за които българските студенти могат да кандидатстват :
1/ Стипендия от £2000 се отпуска за отличен успех от дипломата над 5.80
2/ Стипендия от £1500 се отпуска за отличен успех от дипломата над 5.50
3/ Стипендия от £1000 се отпуска за много добър успех от дипломата над 5.30
За да кандидатствате за тези стипендии е необходимо да имате условна оферта и не по-късно от 8 май 2013 да отбележите University of Bournemouth като ваше приоритетно желание (firm choice).
Стипендиите са неограничени!
4/ Спортна стипендия
- £1000
- £500
Стипендията се отпуска на студенти с доказани спортни постижения . От тях ще се очаква да участват в състезания на национално и международно ниво.
5/ Музикална стипендия
- £1000
- £500
Стипендията се отпуска на студенти с изявен музикален талант.
Крайния срок за кандидатстване е 31 юли 2013.
За подробна информация пишете на university@edlanta.com