Новини


20.02.2013
University of Essex

University of Essex отпуска стипендия от £2000 за отличен успех
За да кандидатствате за тази стипендия е необходимо:
- Да сте гражданин на страна от Европейския съюз;
- Да сте кандидатствал в University of Essex и да отговаряте на поставените условия за прием в офертата, която сте получили;
- Да сте приет и записан в бакалавърска програма през 2013 / 2014;
- Да имате отличен успех - над 5.50 от Дипломата за средно образование;

Подробна информация на university@edlanta.com