Новини


04.02.2013


Тези от вас, които възнамеряват да се присъединят към университета през септември 2013, могат да се възпползват от стипендия на стойност £ 500.

Стипендията се отпуска за всички години на обучение и се изплаща кеш до две седмици след започване на учебната година.

Условието да получите тази стипендия е семейният ви доход да е под £ 25,000.