Новини


07.01.2013
University of Westminster, London

През 2013 University of Westminster обявява редица стипендии, за които могат да кандидатстват и български кандидат студенти.

Най-общите изисквания за отпускане на стипендия са да сте гражданин на страна от ЕС, да имате оферта за бакалавърска или магистърска програма в университета и да имате отлични академични постижения. Различните стипендии имат конкретни изисквания и покриват напълно или частично таската за обучение.

National Scholarships
Стипендиите се отпускат на кандидат бакалаври, които са посочили University of Westminster като пръв избор и чиито доходи на семейството не надвишават 25 000 паунда годишно. Размерът на стипендията е 6000 паунда, като през първата година се отпускат 3000 паунда, а останалите 3000 паунда се разпределят през втората и третата година. Изискване за отпускане на стипендията е кандидатите да имат отличен успех.

Maud Tyler Scholarship
Отпуска се стипендия в размер на 4000 паунда на година за кандидати за бакалавърска степен, от страни на ЕС с явни или скрити физически увреждания. 3000 паунда от стипендията покриват част от таксата за обучение, а останалите 1000 паунда се отпускат за месечна издръжка. Стипендията ще се отпуска за всяка година от обучението при задоволителни академични резултати. Крайният срок за кандидатстване за стипендията е 1 април 2013 г.

David Faddy Scholarships
Westminster University отпуска еднократна стипендия от 2500 паунда за студенти, с отлични академични постижения, които имат оферта за прием в една от следните програми Photojournalism MA или Photographic Studies MA. Стипендията се отпуска според финансовото състояние на семейството на студента. Крайният срок за кандидатстване е 31 май 2013 г.

Eastern European Scholarships
Eastern European Scholarships покриват пълния размер на таскaтa за обучение за студенти приети в магистърска степен в Westminster University, разходите за живот и самолетния билет до Лондон. Кандидатите трябва да се върнат в страната си след приключване на програмата. Стипендията се отпуска за отлични академични постижения, потенциал за развитие и според финансовото положение на студентите.
Крайният срок за кандидатстване е 31 май 2013 г.

Full Fee Waiver Scholarships
Full Fee Waiver Scholarships покриват пълния размер на таскaтa за обучение за студенти приети в магистърска степен в Westminster University. Стипендията се отпуска за отлични академични постижения и според финансовото положение на студентите.
Крайният срок за кандидатстване е 31 май 2013 г.

За повече информация и съдействие при подготовка на документите за кандидатстване за стипендия можете да се обърнете към консултантие на ЕДЛАНТА.

Пожелаваме успех на всички кандидати!