Новини


06.12.2012


Според информация на консултант Booz & Co., германската индустрия осъществява в днешните трудни времена достойна за пример инвестиционна стратегия за продуктови и пазарни иновации. Докато в цяла Европа през 2011 г. бюджетът за изследвания и развитие се е увеличил само с 5,4 %, а в световен мащаб – с 9,6%, германските предприятия увеличиха тези разходи с впечатляващите 14,8%.
С общ обем на разходите за изследвания и развитие от 44,3 милиарда щ.д. за 2011 г. Германия покрива 7,4% (2010: 7%) от световните инвестиции за изследвания и развитие на обща стойност от 603 милиарда щ.д.
Акционерното дружество Фолксваден е германският концерн с най-много инвестиции за изследвания и през 2011 г. като инвестира 7,7 милиарда щ.д. (+26,5% спрямо 2010 г.) изключително в развитието на нови концепции.
Даймлер АД се нареди на второ място като автомобилен концерн измежду глобалните топ 20. Общо двата производителя на автомобили представляват една трета от документираните германски разходи за изследвания и развитие.

Германия е представена в рейтинга „Global Innovation 1.000“ с общо 50 концерна (а за предходната година: 46). За изследването Booz & Company определя топ 1000 на глобалните предприятия, които публкуват своите разходи за изследвания и развитие.