Новини


25.10.2012


В рамките на проект „Европейско Образование” консултантска агенция ЕДЛАНТА ще даде еднократна стипендия от 1000 евро за учебната 2013/14 година:    Условия за кандидатстване:
  • Да сте кандидатствали за университет в чужбина чрез ЕДЛАНТА

  • Да сте приет в бакалавърска или магистърска програма и да започнете обучението си през есента на 2013 г.

  • Да напишете есе на тема „Защо избирам да уча в чужбина?” (не повече от 2 печатни страници или 1000 думи)

  • Да ни изпратите есето си до 31 Май 2013 на university@edlanta.com


Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през август 2013 г. по време на традиционната среща на всички новоприети студенти, кандидатствали с ЕДЛАНТА, със студенти, които вече учат в чужбина. Информация за спечелилите стипендиите ще бъде обявена на www.edlanta.com
.