Новини


24.10.2012


И вие ли мислите, че наръчник за оцеляване е необходим само на авантюристите, които пътешестват през тъмните тропически гори? Мартин Кренгел е на друго мнение. Писателят наскоро издаде нова книга: „Der Studi Survival Guide. Erfolgreich und gelassen durchs Studium“ (Наръчник за оцеляване за студенти. Как да преминем успешно и спокойно периода на следване.) На 250 страници авторът дава съвети как студентите да решат проблемите си в академичното ежедневие. Мартин Крегел илюстрира обичайните предизвикателства на днешните студенти и предлага изпитани методи, с които окончателно да се победи семестриалния стрес.

Сред основните теми в книгата са „Как да постигнеш повече за по-малко време”, „Истинският баланс между следване и личен живот”, „Как да се мотивираме правилно” и други.

Книгата струва 12,90 евро и може да се поръча на следния адрес: http://www.uni-edition.de/unishop/shop.php?mode=show_detail&lang=de&group=16&id=176