Новини


10.10.2012
Exzellenzinitiative 2012:

От 2012 г. още 5 висши учебни заведения в Германия се титулуват „елитен университет”. Към досегашните 11 „елитни” се присъединяват Humboldt-Universität Berlin, TU Dresden, както и Universität Köln, Universität Bremen и Universität Tübingen. Досегашната си титла защитиха TU München, LMU München, RWTH Aachen, Freie Universität Berlin, Universität Konstanz и Universität Heidelberg.
Инициативата за отличаване на университети цели да утвърди Германия като желана дестинация за висше образование, да повиши международната конкурентоспособност на страната и да изтъкне отличната изследователска дейност на немските университети. За периода 2012-2017 правителството ще отпусне 2,7 милярда евро допълнителни средства за изследователска дейност в отличените университети.

За кандидат-студентите отличието на един университет като „елитен” може да бъде един от критериите при избора на ВУЗ за следване в Германия. Добре е да се има предвид и съдържанието на програмата за обучение, възможностите за стаж по време на следването, личните интереси и изтъкнати лектори, които ще Ви преподават.
За повече информация: http://www.bmbf.de/de/1321.php