Новини


15.03.2010
Bournemouth University

Университетът в Борнмът предлага стипендии за бакалавърски и магистърски програми за учебната 2010-2011 г. Стипендията е в размер на 1000 лири за първата академична година. Няма определен брой стипендии, които ще бъдат отпуснати – всеки кандидат-студент, който покрива изискванията на университета ще бъде награден. Критерият за класиране за стипендия е висок успех от дипломата за средно образование или от тази за завършена бакалавърска степен.

Срока за кандидатстване е 15 ноември 2010, но от днес, 15 март, може да кандидатствате с прогнозни резултати от дипломата.

Освен стипендиите за отличен успех, университетът дава стипендии и за студенти с високи постижения в музиката и спорта. Стипендиите за постижения в музиката са два типа- едната от 1000 лири за покриване на част от университетската такса или закупуване на инструмент и друга, от 300 лири, за покриване таксата на университета за работа с инструменти. Общия размер на стипендиите, отпускани за високи резултати в музиката е 15 хиляди лири на година.

Стипендиите за високи постижения в спорта също се равняват на обща сума от 15 хиляди лири като и тук има две възможности за разпределението им- 1000 и 500 лири, в зависимост от постигнатите резултати.

Крайният срок за кандидатстване за стипендиите за музика и спорт е 31 юли.