Новини


16.03.2012


Щедра финансова подкрепа от страна на бизнеса получават предимно висшите училища в Германия, които предлагат програми в сферата на икономиката. До това заключение стига проучване на Института на германската икономика в Кьолн, проведено в сътрудничество със Съюза на фондациите за германска наука. Според проучването всяко второ спонсориращо предприятие, подпомага финансово икономическите специалности. На второ място се нареждат инженерните специалности с 32%, следвани от математика, информатика и природни науки (22%). Със спонсориране на юридическите специалности се ангажират само 7% от фирмите. Като цяло, през 2009г. германските предприятия са инвестирали повече от 2,2 милиарда евро в образованието на младите хора. От тях 640 милиона евро са получили висши учебни заведения, а 1,5 милиарда евро са били предоставени на студенти под формата на субсидиране на таксите за обучение, стипендии, стажове и други.

Повече информация: http://www.iwkoeln.de