Новини


24.02.2012


Кандидатстудентите, които желаят да подадат документите си за прием в германски ВУЗ за зимния семестър 2012/13 трябва да имат предвид, че се въвежда нова процедура за кандидатстване. Промените бяха планирани за юни 2011 год., но поради технически причини влизат във сила с една година закъснение. За учебната 2012/13, част от германските ВУЗ-ове изискват документите да бъдат подадени директно към тях. За други, е необходима предварителна регистрация на кандидатите в портала на Das Dialogorientierte Serviceverfahren (www.hochschulstart.de). Около 128 ВУЗ-а използват услугите за Uni-Assist, а кандидатстването за специалностите Медицина, Стоматология, Фармация и Ветеринарна медицина ще протича както досега - чрез портала на www.hochschulstart.de.
Повече информация за промените в процедурата за кандидатстване чрез Das Dialogorientierte Serviceverfahren за зимен семестър 2012/13, може да намерите на http://www.hochschulstart.de/