Новини


20.11.2009
"

И тази година десетки български кандидат-студенти се очаква да заминат в Англия, благодарение на компетентната помощ на консултантите от ЕДЛАНТА.

Университетът в Есекс (University of Essex) бе отличен със магистърските си и докторски програми по икономика, политически науки и психология, според европейската класация на Центъра за развитие на висшето образование (Centre for Higher Education Development (CHE) в Германия.

Едва 11 университета от Великобритания достигнаха оценка "отличен" в рамките на тези 3 специалности. Центърът за развитие на висшето образование сравнява изследователската дейност на повече от 100 европейски висши учебни заведения в 20 държави.

Петте критерия, по които университетът е отличен с Excellence Group status са: качество на публикациите, научна дейност, международно измерение на магистърските програми, обща мобилност на студентите, обща мобилност на преподавателите.

Резултатите са публикувани в германския всекидневник Die Zeit и онлайн на следния адрес: www.zeit.de/excellenceranking.

Центърът за развитие на висшето образование (CHE), базиран в Gtersloh е независима институция, ангажирана с реформи в системата на висшето образование.