Следвай Marketing § Business Innovation в Дания!

Магистърската програма по Marketing & Business Innovation е може би най-търсенената и силно конкурентна специалност в AU- IBT.

Какво я прави уникална?

Последните години най-често срещащата се дума както в в ежедневието ни, така и в анализите на бизнес средата, е промяна. Промяна на начинът по който в днешно време бизнеса функционира, промяна на методите на управление, промяна на профилите на клиенти и потребители и пр. Веднага след нея идва „нуждата от иновации“. Във всяка една сфера. Именно иновациите са в основата на тази магистърска програма. Защото днес оцеляват само компаниите, които могат непрекъснато да се променят и залагат на иновациите като основно конкурентно предимство.

Магистърската програма по Marketing & Business Innovation е за мениджърите на утрешния ден. Тези, които винаги трябва да са стъпка напред пред останалите.

Програмата е построена така, че да дава ясна представа за процесите на иновации, които могат да се случат в една компания, как те са свързани по между си и как се отразяват върху акционери, потребители, доставчици, държавни институции.

Още нещо, което прави специалността уникална е т.нар. Ментор програма, която е като мост между академичния свят и бизнеса. Целта е да подпомогне студентите да превърнат натрупаните теоретични знания в създаване и развитие на реални иновативни проекти в нови или вече утвърдени компании.

Завършващите специалността могат да :

- Изчисляват потенциала за развитието на нов продукт или услуга на пазара;
- Дават оценка на въздействието на даден нов продукт/ услуга върху индустрията;
- Създават и имплиментират стратегии, свързани с процесите на иновации;
- Подпомагат креативността в една компания.

Програмата е с продължителност от две години, 4 семестъра, като последният семестър е отреден за магистърска теза. Повече за сроковете за кандидатстване и необходимите документи, може да прочетете тук.