Бакалавър по International Management в Дания!

Основната цел на бакалавърската програма по International Management към AU-IBT е да изгради у студентите умения да идентифицират, разбират, анализират и разрешеват проблеми в международна бизнес среда и да ги подготви за управленски позиции в глобални компании.

Интересното в тази специалност е, че освен на теоретичната подготовка се набляга много и на изграждане на умения за общуване, водене на преговори, адаптивност, дисциплина и пр. ли т.нар. soft skills.

Основни изучавани предмети са: managerial economics, marketing, management accounting, financial management, organization, finance and investment, , mathematics, economics, statistics, methodology, business law.

Първите две години от програмата са в AU- IBT, докато петия семестър обикновено студентите прекарват в чужд университет или бизнес училище. Шестият семестър отново протича в рамките на AU- IBT.

Учебната среда позволява близък контакт между студенти и преподаватели и така няма въпроси, които да остават незададени.

Специфично изискване при кандидатстване в тази специалност са часове по математика и история.Повече за сроковете за кандидатстване и необходимите документи, може да прочетете тук.