Миналата седмица ви запознахме с Ана, която е трети курс студентка в Hanze University Groningen, специалност Международни комуникации. Сега ще ви разкажем повече за специалността, защо е все по-предпочитана и как е построена.

Както знаете, през последните години начинът ни на комуникация, както на лично, така и на професионално ниво, рязко се промени,а превръщането на социалните медии в част от ежедневието ни още веднъж доказа нуждата от специалисти в областта на комуникациите във всяка една компания.

Бакалавърска степен по Комуникации със специализация- Международни комуникации, е нова и все по-търсена специалност. Един от университетите, който я предлага е именно Hanze University Groningen.

Да се даде профил на студентите в програмата по Комуникации е трудна задача, защото те обикновено не се вписват в общи рамки. Това, което ги обединява, обаче, са качества като креативност, отговорност, отвореност към нови идеи и концепции, така както и към общуване с хора от различни култури и среди.

Защо да изберете именно програма по Международни комуникации?

Глобализация, технологична революция, все по-засилено медийно присъствие, междукултурна среда, международни компании- всички тези характеристики са част от средата в която днес всеки един бизнес функционира и и влияят с различна скорост и интензивитет. Това налага нуждата от специалисти, които във всеки един момент биха могли да отговорят адекватно на промените в средата, които днес са част от ежедневието, и да реагират така, че да предотварят или поне намалят до минимъм всяко негативно влияние като работят в посока по-добър имидж и повече приходи за компанията.

Как е построена програмата?

Ако отворите снимката от началото на поста, ще изградите цялостен поглед върху програмата в различните години и семестри. Може би най-важното нещо, на което трябва да обърнете внимание и една от най-силните страни на програмата е третата година.

След втората година, когато се предполага, че студентите вече са изградили достатъчно добра основа в областта на международните комуникации, програмата включва стаж и семестър в партньорски университет.

Компании, в които студенти от програмата провеждат стажовете си са Philips (United Kingdom), Ogilvy (Taiwan), Nike (Germany), Amnesty International (New Zealand), Volkswagen (Mexico), Chrysler (Germany) и др. По принцип стажът трябва да бъде в чужда страна, но ако учите в Холандия като чуждестранен студент, имате право както да останете в страната за стаж, така и вместо един семестър стаж + един семестър в чужд университет, да направите едногодишен стаж като, обаче, натрупате и 29 кредита от обучение в MINOR програмата по Комуникации към Hanze.


В рамките на обучението по Международни комуникации, може да специализирате по-тясно в European Public Affairs или International Business Communication.

В края на програмата студентите разработват т.нар финален проект (graduation assignment), който също може да се проведе в рамките на дадена компания/организация.

Студентите, които желаят да продължат обучението си в съшата специалност, могат да кандидатсват в магистърската програма по Международни комуникации, разработена съвместно от пет европейски университета, включваща обучение поне в два от тях.

Ако имате допълнителни въпроси към програмата, университета или обучението в Холандия като цяло, винаги може да се обърнете към консултантите на ЕДЛАНТА за съвет и съдействие в процеса на кандидатсване.