International Communication § Multimedia в Дания

С тази статия стартираме една нова поредица от кратки текстове за различни специалности, които може да изучавате в нашите партньорски университети. Целта ни е да ви помогнем да добиете по-пълна представа какво точно се изучава в избраната от вас бакалавърска или магистърска програма, какви умения и знания ще натрупате по време на следването си и какво може да работите след успешно завършване.

Програмата по International Communication and Multimedia към AU-IBT (Дания) е разделена на три основни модула:

Communication and English: набляга както на затвърдяване и усъвършенстване на използването на езика и на натрупване на знание в областта на маркетинга и принципите, които определят вътрешноорганизационните и междукултурни комуникации. Предмети, които се изучават са Language Proficiency, Culture, Business Communication and International Communication.

Media Production: тук фокуса е върху изграждане умения за работа с уебсайтове, обработка на изображения, анимация, DTP, видео продукция и пр.

Project Management: в този модул студентите се учат да планират даден проект от началната до финалната точка на изграждане, да дават иновативни решения на ситуациите, които могат да възникват при ръководенето на даден проект. Основни изучавани предмети са: Business Studies, International Business Environment and Theory of Science. Едно от най-важните умения, на които се набляга е работата в международен екип.

По време на всеки семестър студентите работят върху реални случаи от практиката към всеки от модулите. Това им позволява да изградят по-ясна представа за света на бизнеса и да видят на практиката приложението на натрупаните теоретични знания.

При успешно завършване, може да продължите обучението си в магистърска програма.

Професии, които завършилите тази специалност може да упражняват са в областта на маркетинга, комуникациите, мултимедиен дизайн и пр. Разграничението е условно, тъй като това е една от най-широкоспектърните програми откъм знания и умения, които развива и намира приложение в по-голямата част от средните и големи компании, държавни и европейски институции, НПО.