Често задавани въпроси

1. Как да избера специалност?

Изборът на специалност е първата стъпка при кандидатстване в чужбина. Възможностите обикновено са десетки, което прави изборът още по-труден. Това, което трябва да запомните е да потърсите баланса и да се спрете на специалност/професия, която да отговаря на знанията, уменията и интересите ви и да предлага перспективно кариерно развитие.


2. Какво ниво на владеене на чужд език се изисква?

Силно препоръчително е да имате солидна подготовка по езика, на който ще се обучавате. Нивото трябва да ви позволява свободна комуникация, т.е. да разбирате без проблем при четене и слушане и да умеете да пишете и разговаряте свободно.


3. IELTS, iBToefl или CAE...?

Изборът е предимно между IELTS и iBToefl, все повече университети признават изпитите на Кеймбридж CAE или CPE.
IELTS е британски изпит, докато iBToefl - американски. И двата сертификата са валидни 2 години от датата на явяване на изпита. CAE и CPE нямат срок на валидност, но изискват по-дългосрочна подготовка. Преди да решите на кой изпит ще се явите проверете дали университетът, в който ще кандидатствате приема този сертификат. И накрая, важно е да изберете този изпит, на който бихте могли да постигнете най-висок резултат.


4. Необходимо ли е полагането на друг приемен изпит, освен този по езика?

Приемът в чуждестранните университети в повечето случаи е само по документи. Голяма част от университетите не изискват допълнителен изпит. Съществуват изключения от това правило, като например университетите Кеймбридж и Оксфорд, които имат разработени свои изпити. Някои специалности като дизайн, анимация, архитектура, изискват представяне на портфолио, а специалности свързани с музиката изискват т.нар. auditions или прослушване.


5. През какви етапи преминава кандидатстването?

Обикновено това са:
1) избор на специалност и университет;
2) подготовка и изпращане на документите за кандидатстване;
3) изчакване на оферта за студентско място, а в Германия - писмо за прием от университета;
4) потвърждаване на мястото и кандидатстване за настаняване.


6. Кога започва учебната година?

Началото на учебната година е различно за всеки университет. Обикновено в университетите във Великобритания учебната година започва в средата на месец септември или началото на октомври; в Германия и Австрия началото е в първата половина на месец октомври, а в Холандия, Дания и Швеция учебната година започва през първата седмица на септември.


7. Какви са таксите за обучение и какво включват?

Таксите са различни за всеки университет и включват семестриалната или годишната такса за обучение, а в Германия и Австрия минимална административна такса към университета. Разходите за учебни материали, транспорт, квартира и джобни не са включени.


8. Какви са възможностите за стипендии?

Някои английски университети предлагат т.нар. bursary или еднократна помощ за първокурсници. Самите университети създадоха фонд, който предлага академични стипендии и финансова помощ на всички свои студенти, които отговарят на определени условия. В Шотландия бакалавърските програми за българите са практически безплатни, а магистрите вече могат да ползват заем за някои програми, одобрени от правителството.
Студентите имат право да кандидатстват за нисколихвен „правителствен“ заем (Великобритания, Холандия – бакалавърски програми) или изобщо не заплащат семестриални такси (Германия, Дания, Швеция и др. – бакалавърски и магистърски програми).

В Германия и Австрия стипендии се предлагат от редица частни организации и фондации, които публикуват своите критерии за подбор на стипендианти в интернет. Германия и Австрия предлагат редица намаления за студентите, благодарение на които те имат пълноценен студентски живот.

Информация за стипендии и друга финансова помощ можете да намерите в секциите Funding/Scholarships на уебсайтовете на съответните университети или да следите информацията за стипендии и конкурси, която публикуваме редовно на нашия сайт тук http://www.universities4you.com/index.php?page=money_matters


9. Защо да се обърнете към консултант?

Нашите консултанти ви съдействат на всеки етап от кандидатстването, като ви предпазват от грешки и ви спестяват време. Добрият консултант дава много повече от това да следи крайните срокове и правилното попълване на документите за кандидатстване.
Кандидатстването в университети, на които ЕДЛАНТА е официален представител за България, е безплатно.


*Въпроси при кандидатстване в европейски университети.