Срокове за кандидатстване

КАНДИДАТСТВАНЕ В БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИВЕЛИКОБРИТАНИЯ


• 15 октомври: краен срок за кандидатстване в Оксфорд и Кеймбридж, както и за специалностите медицина, стоматология
или ветеринарна медицина

• 15 януари: краен срок за кандидатстване за всички останали университети и специалности, с изключение на някои
специалности в областта на изкуството и дизайна, за които крайният срок е 24 март.

• 31 март: препоръчителен краен срок за получаване на оферти от университетите за кандидатствалите
не по-късно от 15 януари

• 6 май: краен срок за отговор на оферти, получени до 31 март

• 30 юни: краен срок за късно кандидатстване (late applications) чрез UCAS

• 16 юли: препоръчителен краен срок за получаване на оферти от университетите за кандидатствалите до 30 юни.

За тези, които не са приети в избраните от тях университети или специалности, има още един шанс в рамките на цикъла
– да кандидатстват отново, само в един университет, чрез т. нар. система Clearing. В този случай важните дати са:
• 13 август: активира се системата Clearing за всички университети във Великобритания

ХОЛАНДИЯ


• 1 април - 15 август: в този период се кандидатства в различните университети

ДАНИЯ


• 15 март: краен срок за кандидатстване в бакалавърски и магистърски програми

ШВЕЦИЯ


• 15 април: краен срок за кандидатстване в бакалавърски и магистърски програми

ГЕРМАНИЯ


• 15 юли: краен срок за кандидатстване за повечето бакалавърски програми

• По-ранни срокове са възможни при кандидатстване за програми с обучение на английски език, за Studienkolleg, за
прием с изпит DSH или за езиков курс по немски, както и за специалности като дизайн, графичен дизайн и др., които изискват приемен изпит.

Не забравяйте: независимо в коя страна желаете да продължите своето образование, препоръчително е подготовката ви за кандидатстване да започне още от лятото на предходната академична година.


КАНДИДАТСТВАНЕ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИПри магистърските програми обикновено няма точно определен краен срок за кандидатстване.
Ако искате да имате по-добър шанс за прием и да избегнете възможността местата в дадена специалност вече да са запълнени, препоръчваме ви да подготвите и изпратите документите си най-късно до края на април.