Магистърска програма по Engineering в Дания!

MSc in Engineering (Technology Based Business Development)

Магистърските степени се делят на два вида: т.нар. „taught degrees” и “research degrees”. Най-общо първите включват основни и избираеми дисциплини, които студентът трябва да премине през курса на обучение, докато вторите се съсредоточават повече върху проучвания и изследвания. Магистърските програми от типа „research degree” са сравнително по-нови, с по-високо натоварване и също така са добра подготовка за тези студенти, които желаят да продължат с докторантура.

Магистратурата по Engineering ( Technology Based Business Development ) към AU- IBT е именно research-based. Фокуса е поставен върху три главни пера:

- Technology management
- Technology implementation
- Organizational development


По време на обучението си студентите се научават да: събират, създават, разбират и оценяват нови технологии и нови бизнес възможности, както и да имплиментират натрупаните знания в реални технологични процеси, които ще оптимизират производителността на дадена компания, ще добавят нови функции на даден продукт/ услуга или ще създадат и развият нова бизнес идея.

От първия си учебен ден студентите се запознават с т.нар. ментор програма към института, чрез която всеки студент се свързва с дадена реална компания, в която работи по проекти, свързани със специалността си, но ползвайки реален опит.

Програмата е построена така, че студентите имат лекции и упражнения два дни от седмицата, а останалите три са за работа в ментор компанията. Третият семестър от програмата може да бъде в партньорски университет.

Възможни професии след завършване са: innovation manager, technical sales manager, product manager, business developer, research & development project manager и др.

В помощ на студентите е и Centre for Innovation and Business Development към института.

Програмата е структурирана както следва:

1 семестър: Technology Management I; Technology Management Il ; Methods and Approaches to Technology in Enterprises; Company Project; Technological Specialization.

2 семестър: Organizing, Human Resources and Innovation; Business Strategy, Technology and Innovation; Company Project II; Technological Specialization II.

3 семестър: студентите могат да си изберат между 1) Studies at AU-IBT in Technology Based Business Development, 2) Studies at a foreign university, 3) Combinations with focus on courses in Technology Based Business Development.

4 семестър: изготвяне на магистърска теза.


Повече за сроковете за кандидатстване и необходимите документи, може да прочетете тук.